ปัญหาจานดำpsi

ที่บ้านใช้จานดำpsiตะแกรงใหญ่ ต่อ1จาน2ทีวี หัวแยกอิสระ มี2สาย ปัญหาวันนี้คือ ทีวีตัวที่2ใช้ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ  ไม่มีการเคลื่อนจานดำ ฝนไม่ตก ฟ้าไม่ผ่า ลมปกติ (ทีวี1 ใช้ได้ปกติ กล่องรับสัญญาณ ทดสอบแล้วใช้ได้ทั้ง2เครื่อง ) ทีวี2ไม่ได้เปิด2วัน วันนี้เปิดมีอาการไม่มีสัญญาณ 1. ลองตัดสายแล้วเสียบต่อเครื่องรับฯแล้ว ไม่ได้ผล 2.ลองตั้งค่าดาวเทียม ตามทีวี1 ไม่ได้ผล 3. เชคดูสายไม่มีรอยขาดแต่อย่างใด  

ปัญหาทีวี2

ทีวี1 ใช้ได้ปกติ

คำถาม  ควรลองแก้ไขจุดไหนได้อีกบ้างคะ   ก่อนที่จะเรียกช่าง เป็นทางออกสุดท้าย

ขอบคุณบทความ : Pantip Home